یک پیشنهاد

این رمانِ فرید قدمی را از دست ندهید.

سیمایِ زن در ادبیاتِ معاصر

این یادداشت اولین مطلبِ من در ستونی است که از این به‌بعد در روزنامه‌ی «روزان» پر خواهم کرد.

.

دو دهه‌ی اخیر به‌سببِ گرایشِ زنان به داستان‌نویسی دورانی شگفت‌انگیز در تاریخ ادبیات است. سهمِ زیادی از تولیداتِ ادبی دردهه‌ی هشتاد و نود به آثارِ زنانِ داستان‌نویسی اختصاص دارد که ضمن این‌که به طور اهم به بازنماییِ وضعیتِ فردی و اجتماعیِ نسلِ خود پرداخته‌اند، اندیشه‌ها، آرزوها، سرخوردگی‌ها و آرمان‌های این نسل و نسلِ پیش از خود را تا حدودی در نوشته‌هایشان به تصویر کشیده‌اند. خوشبختانه بسیاری از این آثار با استقبال مخاطب نیز مواجه شده و مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. به‌رغمِ سایه‌ی ناگریزِسانسور که موجب حذفِ صداهای زیادی در این میان بوده است، برخی از این آثار قابلیتِ ارجاع از نقطه‌نظرِ جامعه‌شناسی و روانشناسی دارند و می‌توانند منابعِ مطالعاتی و تحقیقاتی خوبی برای محققان باشند. با اندک نگاهِ خوش‌بینانه می‌توان ادعا کرد در سال‌هایِ اخیر زنان، از فرصتِ به‌دست آمده پس از اختناق و فشار، برای حرف زدن و نوشتن از  دغدغه‌ها و مسائلِ خود تا حدِ امکان بهره گرفته‌اند. با این‌همه این سوالِ مهم مطرح است که آیا ادبیاتِ معاصرِ ما توانسته چهره‌ای واقعی یا نزدیک به حقیقت، از زن امروز را به تصویر بکشد؟ آیا موفق شده بدون درافتادن در دام سانتی‌مانتالیسمِ هنری و رهایی از قیدوبندهایِ ایدئولوژیک، بی‌رحمانه و باشهامت تصویری قابل قبول از زنِ ایرانی به‌نمایش بگذارد؟

(ادامه…)

  • نویسنده : فرشته نوبخت
  • تاریخ انتشار : ۰۱-۳۱-۹۳
  • ۱ دیدگاه
  • نویسنده : فرشته نوبخت
  • تاریخ انتشار : ۰۱-۲۹-۹۳
  • ۲ دیدگاه