طراحی سایت

فتح الله بی‌نیاز از بین ما رفت

 

biniaz

مرد آرام و بی‌نیاز از هیاهویی بود. برایش احترام زیادی قائل بودم. در نقد سبکی داشت که نمی‌شد به آن بی‌توجه بود. به جز این شخصیتِ والایِ خودش بود با آن لحنِ تاثیرگذار و بی‌شتاب در سخن گفتن. یک بار به من گفت این‌طوری که الآن نقد و یادداشت می‌نویسی، فقط انرژی و توانایی‌هایت را صرفِ کاری کم‌اثر می‌کنی. خواست که به جای این‌کار کتابِ نقد بنویسم. هیچ وقت نتوانستم این نصیحتش را از گوشه‌ی ذهنم پاک کنم، مخصوصا وقت‌هایی که در حالِ نوشتن نقدی روی کتابی هستم. چند سال بود که با عارضه‌ی قلبی مدارا می‌کرد. دیروز هم در راهِ رفتن به جلسه نقد، گرفتار شد و قبل از رسیدن به بیمارستان تمام شد. در آرامشِ ابدی باشد این مرد آرام و بی‌نیاز از هیاهو….

سبک‌بالی

جلسه‌ی نقد و بررسی یک رمان به بهانه‌ی پرداختن به خط قرمزها بر هم می‌خورد و جای آن کتابی به اصطلاح ارزشی جایگزین می‌شود. آن‌وقت به شما که به عنوان منتقد و کارشناس، قولِ آن روز و آن ساعت را داده بودید گفته می‌شود که باید این تغییر را بپذیرید. واکنشِ شما از دو حال خارج نیست. یا می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید. من نپذیرفتم و هر چند که چند روزی به خاطرِ واکنشی که دیدم ناراحت بودم، اما حالا خوشحالم. خوشحالم نگرانِ قضاوتِ کسانی که من را تماشا می‌کردند وقتی داشتم نه می‌گفتم، وقتی تند شده بودم و قاطعانه حرف می‌زدم و مثلِ همه‌ی این طور وقت‌ها لرزشِ صدایم را قورت می‌دادم، نبودم. آزادی بهایِ گزافی دارد که شما را در ابتدا تهی می‌کند ولی به سبک‌بالیِ بعدش می‌ارزد….

بیابید پرتقال فروش را!

دنبال رمانی تازه‌منتشر شده از سوی یک ناشر نام‌آشنا بودم. رمان مدتی است که منتشر شده. اما تخمِ کتاب را در بازار ملخ خورده است انگار. نه این‌که پر فروش بوده باشد و حالا کمیاب شده باشد. بلکه پایِ لنگِ داستان پخشِ ناشر محترم و بسیار پر مدعای آن است. جالب است که هر وقت با این خانوم صحبت می‌کنم از کسادی اوضاع بازار کتاب گله دارد و جالب تر اینکه، از من – و لابد هر نویسنده‌ای که مشرف به حضور شود – تقاضای این که اگر رمانی در دست انتشار داریم تقدیم کنیم! آخر آدم با چه جراتی نتیجه یکی دو سال نوشتن را بدهد به … وقتی همه‌ی کتاب‌فروشی‌های انقلاب را گشتم و به تعداد انگشت‌های دستم از این ناشر رمان یا مجموعه داستان ایرانی در بازار ندیدم. چه باید گفت واقعا؟ تا کتاب درست پخش نشود و در دسترس مخاطب نباشد، چطوری بفروشد؟ حالا دلم برای نویسنده‌‌ای می‌سوزد که دلش را خوش کرده به … بگذریم….