دیوار

شب‌ها قبل از خواب می‌خوانیم. من با صدای بلند و او گوش می‌دهد. دست روی پیشانی می‌گذارد و گوش می‌دهد. گاهی لبخند می‌زنیم و مکث می‌کنیم. گاهی من دست از خواندن می‌کشم و هیچ کدام حرفی نمی‌زنیم. فقط به سقف نگاه می‌کنیم. این‌جوری است که ذره ذره “دیوار” می‌رود بالا.
هولناک است و صبح هر روز با بدن‌هایی یخ زده بیدار می‌شویم باز …

کافه‌ای آرام در انتهایِ شبی سرد

بعد از توقف پخشِ «مجله‌ی تئاتر» از شبکه‌ی چهارِ سیما که برنامه‌ای بسیار خوب و تحلیلی بر جریان تئاتر روز بود و معلوم نشد چرا بساطش برچیده شد، برنامه‌ی «رادیوهفت» حالا جزءِ معدود تولیداتِ صداوسیما است که ردِ خطِ فکریِ ویژه‌ای را می‌توان در آن یافت که توجه‌ دادنِ مخاطب به امرِ زیبا و تقویتِ قوه‌ی زیبا شناختیِ مخاطب از خصوصیاتِ درخشانِ آن است. رسانه‌ی ملی با همه‌ی انتقادهایی که به آن شده و می‌شود و به‌رغمِ کاستی‌ها و ناتوانی‌اش در استفاده‌ی درست از فرصتِ داشتنِ مخاطب، بیش از سایر رسانه‌ها موردِ توجه است. وجودِ اندیشه‌‌های ایدئولژیک و نظر داشتن به ظرفیت‌هایِ این رسانه به دلیلِ اثرگذار بودن بر جمعیتِ زیادی از مردم، همواره باعث انتقادهایی به‌جا و نابه‌جا بوده است. در این میان هنوز هستند برنامه‌سازانی که در محدوده‌ی همه‌ی تنگناها به رستگاری از نوعِ انسانی و نه لزوما سیاست‌زده‌ی آن می‌اندیشند. (ادامه…)

از همان راهی که آمدی برگرد!

  خاطره باران

یعنی می‌شود شیوا؟ می‌دانی که نمی‌شود این‌را وقتی ثابت کردی که در جاده هراز ریزش برف هفتاد هشتاد تا ماشین را له کرد و قطعا یکی از آنها ما…شینی بود که تو و سیا را می‌خواست برگرداند به همان جایی که آمده بودید! “می‌خواستی مسیر رفته را برگردی. حتا شده دنده عقب، تخته گاز. گاهی اوقات لازم‌ست، قرار نیست تا ته راهی را که به قبرستان می‌رود بروی . “هی .. هی شیوای جوانمرد …تو از  ”همان زن‌هایی بودی که یه ریزه مَردن ! “شیواجان تو نبودی گفتی “دوس داشتن زن‌ها همیشه یک‌جور است. همان چیزی که اغلب با عشق عوضی می‌گیرند. شوهر و معشوق و بچه فرقی ندارد. اما حساب عشق باید جدا باشد. توی عشق حتما خودخواهی و غرور هست و چیزی شبیه استغنا. “عشق ؟؟؟؟ اصلا هست؟ می‌دانی شیوا، “ما آدم‌ها این‌طوری هستیم دروغ‌های کوچک را با دروغ‌های بزرگ پنهان می‌کنیم. اشتباهات کوچک را با اشتباهات بزرگ و همین‌طور در مردابی بی‌انتها فرو می‌رویم. “و عشق دروغ بزرگ و احمقانه این‌روزها”. (ادامه…)